Εννοιολογική χαρτογράφηση (Mind Map)                     

Δείτε κάποιες βασικές έννοιες που χρησιμοποιήσαμε στην ιστοσελίδα μας που αφορούν το "δικαίωμα στο νερό" και την κλιματική αλλαγή.

 


https://climate.nasa.gov/kids/index.cfm